Dzwoń, pomożemy!   730 723 866
Dzwoń, pomożemy!   730 723 866
  • Usługi deratyzacyjne Bydgoszcz
  • Usługi dezynsekcyjne Bydgoszcz
  • Usługi dezynfekcyjne Bydgoszcz
  • Deratyzacja Bydgoszcz
  • Dezynsekcja Bydgoszcz
  • Dezynfekcja Bydgoszcz
  • Usługi dezynfekcji Bydgoszcz

HACCP (Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli)

Analiza zagrożeń - postępowanie mające na celu ocenę zagrożeń na określonym etapie postępowania i stopień ryzyka wystąpienia określonego zagrożenia.
Krytyczny punkt kontroli - surowiec, półprodukt, miejsce, operacja itp. w którym występuje duże ryzyko zagrożenia i można podjąć działania zapobiegawcze.
Jest to system uniwersalny, który może być zastosowany w każdym rodzaju produkcji wyrobów związanych z żywnością np.: półprodukty, opakowania.

HACCP jest systemem, który:

- identyfikuje (te punkty w tych działach, gdzie może wystąpić ryzyko żywnościowe),
- analizuje (punkty potencjalnego ryzyka żywnościowego w działaniach biznesu żywnościowego),
- decyduje (które ze zidentyfikowanych punktów są krytyczne dla bezpieczeństwa żywności),
- wdraża w życie skuteczne procedury kontroli i nadzoru w punktach krytycznych,
- opanowuje zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności,
- chroni interesy klienta (zapewnia produkcję bezpiecznej żywności),
- chroni interesy producenta (umożliwia udowodnienie prawidłowego prowadzenia działalności).

Główne cele systemu HACCP:

- zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
- eliminacja zagrożeń powodujących psucie się żywności.

Podstawą wprowadzenia jest spełnianie przez zakład wymogów GMP i GHP.

GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)

- działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem,
- zbiór zasad dotyczących podstawowej działalności zakładu, których utrzymanie jest konieczne do uzyskania wyrobu o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)

- działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, kótre muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności,
- system zapewniający utrzymanie higieny zakładu.

Działając zgodnie z zasadami systemu HACCP w pierwszej kolejności wybieramy zawsze metody, które są:

- najmniej szkodliwe dla zdrowia ludzi,
- najmniej szkodliwe dla środowiska,
- zagwarantują trwałe rozwiązanie problemu,
- nie wymagają zastosowania pestycydów,
- są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

© Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Bydgoszcz, Webmaster - ITB Vega
W ofercie: Usługi dezynfekcji, dezynsekcji, fumigacji, deratyzacji Bydgoszcz, Rodo